Niegotowany stół – Pavel Nikonov

Dla artysty przez całą jego pracę ważna była bezpośrednia „naturalna” obserwacja, którą przekształcił w kolorystyczną metaforę.

Northern Village – Pavel Nikonov

Paweł Nikonow wraz z Wiktorem Popkowem w swoich pracach tragicznie opisali tragiczną sytuację rosyjskiej wioski w czasach istnienia kolektywnego gospodarstwa rolnego. Ale ich wizja chłopskich

Nasze codzienne życie – Pavel Nikonov

Pojawienie się tego obrazu Pavela Nikonova w 1960 roku wywołało skandal w najwyższych kręgach artystycznych. Powiedzieli, że nie powinno się go wystawiać, ponieważ naród radziecki

Nagie drzewo – Pavel Nikonov

Fabularne opisy i pejzaże Pavela Nikonova z reguły nie są obrazami generowanymi przez twórczą wyobraźnię artysty, ale prawdziwymi obrazami życia wypełnionymi emocjonalnością i obrazowo uogólnionymi

Geolodzy – Paweł Nikonow

Praca ukazała się w 1962 r. Na wystawie poświęconej 30-leciu Moskiewskiego Związku Artystów. Ekspozycję odwiedził N. S. Chruszczow i skrytykował szereg prac młodych autorów, co

Podróżni – Pavel Nikonov

Od czasów „surowego stylu” styl obrazkowy P. F. Nikonova uległ znacznym zmianom. Jego późniejsze obrazy są skojarzeniowe i metaforyczne. Przestrzeń i czas, w którym osoba