Nagie drzewo – Pavel Nikonov

Nagie drzewo   Pavel Nikonov

Fabularne opisy i pejzaże Pavela Nikonova z reguły nie są obrazami generowanymi przez twórczą wyobraźnię artysty, ale prawdziwymi obrazami życia wypełnionymi emocjonalnością i obrazowo uogólnionymi treściami.