Pieta – Giovanni Bellini

Pieta   Giovanni Bellini

Kolejny tytuł utworu to “Pieta Dona dal Rosa”. Został wykonany prywatnym zamówieniem na kaplicę domową.

W panoramicznej interpretacji krajobrazu, przed którym widoczna jest żałośnie cicha Matka opłakująca Syna, badacze dostrzegają wpływ przedstawicieli szkół północnych, a zwłaszcza Albrechta Dürera. dwukrotnie odwiedził Wenecję. A poza tym – gotycka rzeźba niemiecka, dobrze znana we Włoszech.

Ponieważ budynki na tle krajobrazu, kontrastujące z trójkątną monumentalną kompozycją pierwszego planu, wyróżniają Palazzo della Ragione i fasadę katedry w Vicenza, wzniesioną przez Andreę Palladio, sugerowano, że klientami mogą być mieszkańcy Vicenzy. W krajobrazie widać jednak również Bramę Wieży Castello, rzekę Nattis, która płynie w pobliżu miasta Cividale, oraz Wieżę Równego Dzwonka w St. Apollinare Nuovo.

Powój na czele Chrystusa – symbol boskiej miłości do rodzaju ludzkiego, a tutaj – Jego ofiara. Motyw bluszczu jest kontynuowany we fragmencie z ściętym drzewem. W średniowieczu, ponieważ pędy tej rośliny często wiją się wokół martwych drzew, powstała alegoria: “Non meis viribus” – takie drzewo było symbolem życia duszy po śmierci ciała, jako dobrodziejstwo dla wiary w Zmartwychwstanie Chrystusa.