Falsity or Wisdom – Giovanni Bellini

Falsity or Wisdom   Giovanni Bellini

Obraz Giovanniego Belliniego “Kłamstwo lub mądrość”. Rozmiar obrazu to 34 x 22 cm, drewno, olej. Ogólnie rzecz biorąc, sztuka Giovanniego Belliniego – jednego z największych mistrzów włoskiego renesansu – obala rozpowszechniony niegdyś pogląd na rzekomo głównie dekoracyjny i czysto “malowniczy” charakter weneckiej szkoły.

W alegorii “Falsity or Wisdom” nie ma odpowiedzi na pytanie sakramentalne, istnieje tylko artystyczna forma ujawniania starożytnych legend, definiująca samą istotę tych pojęć, wyrażoną w alegorycznym języku.