Portret mężczyzny w turbanie – Giovanni Bellini

Portret mężczyzny w turbanie   Giovanni Bellini

Trudno nam ocenić rolę, jaką ten rysunek odegrał w pracy Belliniego. Po pierwsze, nie mamy wystarczająco dużej liczby rysunków, które można by przypisać suwerenności Giovanniego Belliniego. Po drugie, tylko niewielka część z nich jest bezpośrednio związana z jego obrazami.

W przypadkach, w których rysunki nie są podpisane, historycy sztuki muszą określić ich autorstwo za pomocą subtelnych cech stylistycznych. Ten stan rzeczy nieuchronnie budzi kontrowersje. Na przykład niektórzy badacze uważają, że „Portret mężczyzny w turbanie” nie rysował Belliniego, ale Mantegnę.

Różnice w sposobie rysowania tych dwóch artystów są bardzo niewielkie. Uważa się, że praca Belliniego w tym gatunku jest „bardziej przejrzysta”. Ale jest to dość niejasna definicja.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)