Męczeństwo św. Piotra – Giovanni Bellini

Męczeństwo św. Piotra   Giovanni Bellini

Bellini zawsze był podatny na nowe pomysły i trendy w malarstwie, które jego uczniowie “dostarczali” mu w obfitości. Będąc doskonałym nauczycielem i hojnie dzieląc się sekretami swoich umiejętności, z wielkim zainteresowaniem śledził pracę młodych artystów. Wielu uczyło się Belliniego z Giorgione, jednego z jego najbardziej utalentowanych uczniów.

Dziedzictwo artystyczne Giorgione jest raczej małe, ale bardzo niezwykłe. Jego “marzycielskie obrazy” wpłynęły na wielu współczesnych artystów – a zwłaszcza Belliniego. Młoda kobieta z lustrem, napisana w 1515 r., Na krótko przed śmiercią mistrza, jest jedną z najbliższych dzieł Giorgione z Belliniego. Inny sławny student Belliniego, Tycjan, również wiele dał swojemu mentorowi. Pod jego wpływem dzieła Belliniego “dodawały” dynamikę, mają wyraźny element narracyjny.

Przykładem tego jest obraz Męczeństwo św. Piotra, 1509.