Martwy Chrystus z Matką Boga i Marią Magdaleną (Pieta) – Agnolo Bronzino

Martwy Chrystus z Matką Boga i Marią Magdaleną (Pieta)   Agnolo Bronzino

W swojej wczesnej pracy Bronzino interpretuje temat śmierci Chrystusa nie tak odważnie, jak później. Twarze Marzi Magdalen i Matki Bożej nie są “z wdziękiem smutne”, jak na przykład w “The Stripping from the Cross”, ale pełne prawdziwego smutku.

Między żebrami Jezusa widoczna jest rana z włóczni rzymskiego żołnierza, przedstawiona w bardzo realistyczny sposób. A sama pozycja, w której Bronzino napisał ciało Zbawiciela, jest pozą człowieka, który umarł po strasznych torturach. Taki obraz martwego Chrystusa bardziej odpowiadał tradycji obrazowej, która rozwinęła się na początku XVI wieku.