Męczeństwo Apostoła Andrzeja – Jusepe de Ribera

Męczeństwo Apostoła Andrzeja   Jusepe de Ribera

Apostoł Andrzej – jeden z 12 apostołów w mitologii biblijnej. Brat Piotra był członkiem wspólnoty uczniów Jana Chrzciciela, dopóki Jezus Chrystus nie wezwał go do bycia jednym z pierwszych wśród apostołów.

Głosił chrześcijaństwo ludom Bałkanów i Morza Czarnego, w szczególności Scytom, za które został ukrzyżowany na polecenie rzymskiego magistratu w greckim mieście Patras na krzyżu, który miał kształt litery X.