Nawrócenie św. Pawła – Francesco Parmigianino

Nawrócenie św. Pawła   Francesco Parmigianino

Obraz Parmigianino „Nawrócenie św. Pawła”. Rozmiar obrazu to 177,5 x 128,5 cm, drewno, olej.

Obraz człowieka w sztuce manierystów nie tylko traci heroiczne znaczenie, jest wypełniony poczuciem pomieszania, niepokoju, ale stopniowo wypełniając konwencjonalny, czysto arystokratyczny ideał, traci sens i niezależne znaczenie.

Odrzucenie realizmu renesansowego, pragnienie przeciwstawienia się rzeczywistości świata subiektywnej fantazji artysty prowadzi do podkreślenia subiektywizmu charakterystycznego dla wczesnego manieryzmu, celowego zniekształcenia proporcji postaci ludzkiej i podporządkowania dowolnego schematu liniowego, irracjonalności budowy przestrzeni, abstrakcyjnego koloru i jednostronnej kultury rysunku.

Obrazy na scenach biblijnych Parmigianino pisze w niebieskawo-szarawych odcieniach, nadając im pewną mistyczną barwę. Burzliwe niebo, wychowujący koń i przesadnie tragiczna postawa Pawła w przedstawionym obrazie „Nawrócenie św. Pawła” wygląda nadmiernie teatralnie, ułożony, co ogólnie odpowiada temu stylowi artystycznemu.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)