Portret Pawła III – Tycjan Vecellio

Portret Pawła III   Tycjan Vecellio

Papież Paweł III Farnese przeszedł do historii jako jeden z inicjatorów i organizatorów reakcji katolickiej. Z jego błogosławieństwem opublikowano indeks zakazanych książek w latach 40. XVI wieku, wznowiono inkwizycję, założono zakon jezuitów, zwołano Radę Kościoła Trydenckiego w celu opracowania programu wykorzenienia wolnomyślicielstwa renesansowego.

Portret został namalowany w Bolonii, gdzie Paweł III przybył, by negocjować z cesarzem Karolem V. Wspomniany w liście Aretino do Tycjana z 10 lipca 1543 r. Został już ukończony. Z tego samego listu wynika, że ​​Tycjan ponownie odmówił urzędowania na dworze papieskim.

Wraz z innymi dziełami wykonanymi dla Pawła III i jego krewnych, portret ten był w posiadaniu rodziny Farnese aż do drugiej połowy XVIII wieku, kiedy kolekcja Farnese została odziedziczona przez neapolitańskiego króla Karola III od jego matki, ostatniego przedstawiciela tego rodzaju

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)