Geolodzy – Paweł Nikonow

Geolodzy   Paweł Nikonow

Praca ukazała się w 1962 r. Na wystawie poświęconej 30-leciu Moskiewskiego Związku Artystów. Ekspozycję odwiedził N. S. Chruszczow i skrytykował szereg prac młodych autorów, co spowodowało ich szeroką dyskusję w prasie. Obraz PF Nikonowa „Geolodzy” był w centrum dyskusji.

Nie wystawiała się do 1982 roku.

Odejście od naturalnej autentyczności, brak prostolinijności narracyjnej i plakatowej w interpretacji przedstawionego wydarzenia, poszukiwanie emocjonalnej ekspresji formy – wszystko to wydawało się prowokacyjnym eksperymentem na tle oficjalnego malarstwa radzieckiego. W sztuce lat trzydziestych i pięćdziesiątych temat pracy zawierał optymistyczną wiarę w budowanie nowego społeczeństwa.

Obraz P. F. Nikonova był sugestywny. Jej postacie wydają się samotne, zagubione wśród niekończących się piasków pustyni, co wywołuje niepokojący i dramatyczny ton emocjonalnej struktury dzieła.

Planarne rozwiązanie kompozycji przestrzennej, interpretacja sylwetkowa figur, solidność kolorów nadają obrazowi charakter fresku. Jego symboliczne znaczenie wykracza poza przedstawioną fabułę. Praca okazała się jednym z szczytów w historii „surowego stylu”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)