Harvest (Summer) – David Teniers

Harvest (Summer)   David Teniers

Temat “Pory roku” był popularny w malarstwie flamandzkim XVI-XVII wieku. Nawiązując do wątku “Żniwa”, Teniers kontynuował tradycję artystów początku XVII wieku. Na płótnie “Żniwa” jednocześnie uchwyciły sceny letniej pracy i odpoczynku chłopów.

Tłem obrazu jest krajobraz z tęczą i wiejskim kościołem.

Motyw tęczy jest prawdopodobnie zapożyczony z dzieł Rubensa. Jednak w “Żniwach” Teniers ten motyw jest interpretowany w szczególny sposób i przypisuje mu się inną rolę. Przede wszystkim dlatego, że tęcza jest przedstawiona wraz z kościołem, którego iglica jest skierowana w niebo.

Porównując go z kościołem, motyw tęczy sprawia, że ​​odwołuje się on do pierwotnego znaczenia objawionego w Biblii.

Tęcza przypomina zarówno bohaterom obrazu, jak i widzom o przymierzu między Bogiem a człowiekiem po ustaniu epoletu. Bóg powiedział do Noego: “Włożyłem tęczę w obłok, aby był znakiem między mną a ziemią”. Zatem czysto gatunek, na pierwszy rzut oka, scena Teniers ma religijne podteksty i ukryte znaczenie symboliczne.

Płótno zostało prawdopodobnie utworzone w 1644 r., Ponieważ ma zauważalną stylistyczną bliskość z inną pracą Teniers Hermitage z tego okresu.