Męczeństwo św. Wawrzyńca – Tycjan Vecellio

Męczeństwo św. Wawrzyńca   Tycjan Vecellio

Obraz Męczeństwo św. Wawrzyńca został namalowany dla zburzonego kościoła w Crociferi w Wenecji. W ostatnich latach Tycjan wydawał się zaniepokojony losem tych, którzy otwarcie nie słuchali władzy.

Przedstawiona praca odzwierciedla desperacką próbę, w tym przypadku ze strony sił pogaństwa, potajemnego tłumienia sprzeciwu w nocy poza publicznym oglądaniem. Odwrócenie postaci z prawego górnego rogu na lewy dolny wzmacnia zakręt trójzębu wbity w żebra św. Wawrzyńca, a twarz męczennika jest surowym bólem, pomimo realizacji jego zbawienia, kiedy promień światła przebija się przez chmurę.

Prawdopodobnie obraz opiera się na dziele wczesnego chrześcijańskiego poety Prudentiusa „Męka św. Wawrzyńca”, w którym męczeństwo symbolizowało przejście od pogaństwa do chrześcijaństwa.

Tycjan skorzystał z okazji, aby złożyć hołd królowi Hiszpanii Filipowi II, który 10 sierpnia 1557 r. W święto św. Wawrzyńca pokonał armię francuską w bitwie pod Saint-Quentin. Dwaj żołnierze po prawej mają na sobie hiszpańską zbroję, a na ich czerwonym sztandarze jest czarny orzeł Habsburgów.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)