Konsekwencje wojny – Peter Rubens

Konsekwencje wojny   Peter Rubens

Rubens napisał Pokłosie wojny dla Ferdinanda de Medici, księcia Toskanii.

Ten obraz w pewnym sensie jest negatywną kopią alegorii świata błogosławionego, napisaną dla Karola I, króla Anglii. Idea tego obrazu: nawet miłość nie może pomóc w zniszczeniu dobrze prosperującej Europy przed ślepymi zbrodniami wojennymi wojny trzydziestoletniej.