Brother Juniper and Beggar – Bartolomeo Esteban Murillo

Brother Juniper and Beggar   Bartolomeo Esteban Murillo

Ta praca – jeden z 11 obrazów, przedstawiający historię zakonu żebraczego franciszkanów. Wszystkie zdjęcia cyklu ilustrują niesamowite epizody z życia franciszkanów. Tutaj pokazano dobroć Franciszkanów.

Brat Junipero, jeden z mnichów, powtarzając akt św. Franciszka z Asyżu, zaprasza żebraka, by zabrał jego ubrania.