Stworzenie Ewy – Michelangelo Buonarroti

Stworzenie Ewy   Michelangelo Buonarroti

Stworzenie Ewy, fresk Michała Anioła Buonarrotiego, fragment obrazu Kaplicy Sykstyńskiej.

Mural “Stworzenie Ewy” jest sceną z Księgi Rodzaju i odnosi się do drugiej triady opowieści biblijnych przedstawionych przez Michała Anioła. Triada zawiera sceny “Stworzenie Adama”, “Stworzenie Ewy”, “Kuszenie i wygnanie z raju”, poświęcone stworzeniu ludzkości i jej popadnięciu w grzech.