Domy w Ville – Maurice Utrillo

Domy w Ville   Maurice Utrillo

“Okres koloru” w sztuce Utrillo trwał od 1914 r. Do wczesnych lat 30. XX wieku. Paleta artysty wydaje się teraz kwitnąć i bardzo różni się od palety “białego okresu”.

W latach “okresu kolorystycznego” linia w obrazach Utrillo zyskuje jasność i pewność, co szczególnie podkreśla perspektywa, jak na przykład w pracy Street w Villafranca, 1921.

Udar artysty staje się szerszy i swobodniejszy, a on woli cienkie, bardziej przezroczyste warstwy farby do jego grubego impastu. “Okres koloru” jest również zauważalny ze względu na to, że Utrillo opracowuje nowe elementy, w tym postacie ludzkie. W ten sposób wypełnili cały pierwszy plan “Domu w Villiers”, chociaż generalnie ludzie w Utrillo odgrywają tylko niewielką rolę. U głównych bohaterów nigdy nie spadają.