Kawiarnia "Frisky Rabbit" – Maurice Utrillo

Kawiarnia "Frisky Rabbit"   Maurice Utrillo

Późny okres w sztuce Utrillo decyduje się na okres od lat 30. do śmierci artysty w 1955 roku. Pomimo tego, że w tych latach mieszkał nie na Montmartre, ale na przedmieściach Paryża, wątki jego obrazów pozostały takie same.

Utrillo kontynuował pisanie ulic wielkiego miasta, które znał od dzieciństwa, polegając na swojej pamięci i pocztówkach. Połączył jasne linie z delikatnie napisanymi detalami, swobodną kompozycją i jasnością, czasem nawet w jakimś zamieszaniu, kolorze. Typowe prace z tego okresu to Młyn w Sannois, ca.

1947, a zwłaszcza “Moulin de la Galette, Montmartre”, ok. 1951

Jeśli chodzi o dokładność badania, wszystkie jego płótna w tym czasie bardzo się od siebie różnią: jeśli uroczy “Cafe Slap Rabbit” uderza z jego drobiazgowym “wypisywaniem”, w innych przypadkach Utrillo robił to raczej niedbale.