Prowincja Ulica – Maurice Utrillo

Prowincja Ulica   Maurice Utrillo

Utrillo dużo pisał do Paryża, ale najczęściej wybierał jego zakątki, które nie są zbyt spójne z szeroko rozpowszechnionymi poglądami na temat hałaśliwej artystycznej stolicy świata. W istocie jej paryskie poglądy są prowincjonalne – w dobrym tego słowa znaczeniu.

I niewiele różnią się od rzeczywistych krajobrazów prowincjonalnych – jak ten przedstawiony na tej stronie. Artysta widział piękno w skromnych, prowincjonalnych miejscach i odkrył je w swoich pomysłowych dziełach.