Domy w Ville – Maurice Utrillo

“Okres koloru” w sztuce Utrillo trwał od 1914 r. Do wczesnych lat 30. XX wieku. Paleta artysty wydaje się teraz kwitnąć i bardzo różni się

Kościół św. Bernarda – Maurice Utrillo

Świątynie znajdują się na wielu płótnach Utrillo, ponieważ dla niego te święte miejsca były nieodzownym elementem krajobrazu miejskiego. Do 1929 r. Artyście udało się napisać

Square Ravignan – Maurice Utrillo

“Okres Monmany” zbiegł się z latami formowania się artystycznego, Utrillo. Malarz przypomniał sobie, że zaczął rysować tylko po to, by stworzyć przyjemną matkę. Suzanne Valadon

Dom Berlioza – Maurice Utrillo

Drugi etap pracy Utrillo jest skorelowany z “białym okresem”. Trwał od 1910 do 1914 roku. W tym czasie paleta artysty stała się zauważalnie jaśniejsza, nie

Moulin de la Galette – Maurice Utrillo

Ta spokojna scena z życia Montmartre jest uważana za najbardziej znaną pracę Maurice'a Utrillo. Obraz był w kolekcji Paula Petridesa, Greka z urodzenia, zamieszkałego w

Prowincja Ulica – Maurice Utrillo

Utrillo dużo pisał do Paryża, ale najczęściej wybierał jego zakątki, które nie są zbyt spójne z szeroko rozpowszechnionymi poglądami na temat hałaśliwej artystycznej stolicy świata.