Staw – w Manuil Christoforovich Aladzhalo

Staw   w Manuil Christoforovich Aladzhalo

W prawym dolnym rogu znajduje się napis: “M. Aladzhalov” – nowoczesna kolorowa warstwa. Z natury stylu podobnego do autografów artysty.

Na podstawie badań stylistycznych i technologicznych powiązanie eksperckiej pracy pędzla artysty M. Aladzhalova nie budzi wątpliwości.

Styl autora odpowiada: naturze kompozycji, zakresowi kolorów, technikom malowania do tworzenia warstwy farby, a także formie pojedynczego pociągnięcia pędzla. Badanie radiograficzne ujawniło zarówno indywidualny kształt rozmazu malarskiego, jak i ogólny wzór światłocienia charakterystyczny dla prac referencyjnych M. Kh. Aladzhalova.

W zależności od stanu materiałów artystycznych, malarskiego stylu wykonania i twórczej biografii artysty, najprawdopodobniej czas na stworzenie badanej pracy to lata 1900-1910.