Apostoł Matthew and Angel – Guido Reni

Apostoł Matthew and Angel   Guido Reni

Obraz mistrza bolońskiego akademizmu Guido Reni “Apostoł Mateusz i Anioł”. Rozmiar obrazu to 85 x 68 cm, olej na płótnie. Święty Mateusz, pierwotne imię Lewiego, jednego z dwunastu apostołów i autor pierwszej Ewangelii. Znana pod jego nazwą “Ewangelia Mateusza” jest jedną z najstarszych i najmniej kontestowanych przez krytykę.

Został powołany do apostołów ze stanowiska poborcy podatkowego, czyli poborcy opłat. Według Euzebiusza z Cezarei przez 15 lat po wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa głosił on Żydom w Jerozolimie, a następnie wygłosił kazanie do innych narodów – do Etiopczyków, Macedończyków, Persów. Wspomnienie apostoła Mateusza w Kościele prawosławnym jest honorowane 30 czerwca i 16 listopada w Kościele katolickim 21 września.