Święty Franciszek i Anioł – Guido Reni

Święty Franciszek i Anioł   Guido Reni

Malarstwo włoskiego malarza, mistrza bolońskiego akademizmu Guido Reni “Święty Franciszek i Anioł”. Rozmiar obrazu to 44 x 43 cm, miedź, olej. Franciszek z Asyżu, włoski kaznodzieja, założyciel Zakonu Franciszkańskiego, autor poezji religijnej “Pochwała cnoty”, “Chwała Bogu” i inne dzieła.

Od 1207 r. Podporządkował swoje życie służbie duchowemu dziedzictwu Jezusa Chrystusa, stając się kaznodzieją. Wkrótce miał zwolenników we Włoszech i prawie we wszystkich krajach europejskich, które zorganizowały się we wspólnocie franciszkańskiej.

Został kanonizowany przez Kościół katolicki w 1228 roku, w tym samym czasie pierwszy portret Franciszka z Asyżu został namalowany we włoskim klasztorze Sacro Speko w Subiaco. Powieści, wiersze i legendy o św. Franciszku gromadzone są w anonimowej kolekcji późnego średniowiecza “Kwiaty św.

Franciszka z Asyżu”.