Dawid z głową Goliata – Guido Reni

Dawid z głową Goliata   Guido Reni

Artysta szkoły bolońskiej, w której rozkwitł akademizm, był również pod wpływem Caravaggia. Wziął przekonanie mistrza, że ​​sztuka powinna być jak najbardziej zbliżona do rzeczywistości, więc nie należy bać się przedstawiać nawet nieprzyjemnych lub przerażających rzeczy.

Ta synteza namiętnego, realistycznego malarstwa i akademickiego stylu została ujęta w obrazie Reni “Dawid z głową Goliata”. Jedną z osobliwości karawaggizmu była kontrastująca iluminacja, której używa tutaj artysta, ale jego światło nie jest tak ciepłe jak Caravaggia, ale raczej chłodne.

Pasterz biblijny Dawid, który pokonał olbrzyma, stoi w wdzięcznej pozie, w czapce z piórkiem i spoglądając na głowę nieprzyjaciela, wypisanego naturalistycznymi szczegółami. Tradycja przedstawiania Dawida jako pięknego młodzieńca powstała w sztuce włoskiej w XV wieku, czego przykładem jest figura Donatello.

Ale kontrast między młodym, kwitnącym bohaterem, uosabiającym życie, a straszną głową zamordowanego olbrzyma, na którym zbudowana jest praca Reni, był charakterystyczny dla sztuki manieryzmu i akademizmu.