Apollo i Marsyas – Pietro Perugino

Apollo i Marsyas   Pietro Perugino

Kreatywność Pietro Perugino kończy erę wczesnego renesansu. Rezultatem jego poszukiwań artystycznych stały się jasne, poetyckie i kontemplacyjne kompozycje z lirycznym tłem krajobrazowym, wdzięcznymi postaciami.

Sztuka mistrza miała ogromny wpływ na rozwój malarstwa Wysokiego Renesansu i dzieła “wielkiego włoskiego” Rafaela, który był jego młodszym współczesnym, pracował z nim w młodości i uczył się z nim. Na rozwój artystyczny Perugino miał duży wpływ znajomość dzieła największego mistrza Umbrii, Piero della Francesca, oraz lata spędzone we Florencji, gdzie uczestniczył w warsztacie Verrocchio w tym samym czasie, co Leonardo da Vinci.

W latach 80. XVIII wieku, w sztuce Perugino, zasady metody artystycznej, które zasadniczo przekształciły się w zasady Wysokiego Renesansu, są wyraźnie realizowane. Świadczy o tym pierwsza ważna praca – fresk w Kaplicy Sykstyńskiej “Przekazanie kluczy”.

Styl Perugino powstał ostatecznie w latach 80. i 80., kiedy powstały liczne kompozycje sztalugowe i obrazy ołtarzowe. Wśród nich jest jedno z najbardziej znanych dzieł – “Apollo and Marsy”. Inne słynne dzieła: “Madonna i dziecko, otoczone aniołami, św.

Róża i św. Katarzyna”. Ok 1483-1485.

Luwr, Paryż; “Madonna ze świętymi”. 1493. Galeria Uffizi, Florencja.