Triumf Boskiej Opatrzności – Pietro da Cortona

Triumf Boskiej Opatrzności   Pietro da Cortona

Pietro da Cortona był czołowym mistrzem włoskiego baroku. Studiował w Cortonie i Rzymie, pracował głównie w Rzymie i Florencji. Monumentalna sztuka mistrza miała znaczący wpływ na europejskie malarstwo barokowe.

Podobnie jak poprzednicy artysty, sufit był głównym elementem monumentalnych obrazów Cortona, ale mistrz znalazł nowe rozwiązania przestrzenne i stylistyczne do jego wykonania.

Kompozycje Cortona różniły się burzliwą dynamiką, wykorzystywał efekty iluzjonistycznych konstrukcji perspektywicznych, które jednak korelowały z ogólnym rozwiązaniem architektonicznym. W ten sposób powstała pojedyncza holistyczna kompozycja, pełna kolorowego splendoru. Wysublimowany klasyczny wygląd postaci został połączony z potężną dynamiką życiodajnych scen barokowych.

Wszystko to dawało dzieła wielkości, atrakcyjności, emocjonalności.

Najlepszym dziełem mistrza był obraz „Triumf Boskiej Opatrzności”. Inne słynne dzieła: „Sceny z życia Eneasza”. Plafond Palazzo Pamphili w Rzymie; „Porwanie Sabine Women”. 1629.

Muzea Kapitolińskie, Rzym; „Spotkanie Jakuba i Labana”. 1640. Muzeum Sztuk Pięknych Puszkina.

A. S. Puszkin, Moskwa; „Wygnanie Hagar”. 1640 roku Muzeum Puszkina im. A. S. Puszkin, Moskwa.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)