Atena – Michael Parkes

Atena   Michael Parkes

Jedną z technik artystycznych mistrza realizmu magicznego, artysty Michaela Parkesa, jest przedstawienie postaci obrazu na wysokim klifie, jak na obrazie Atena.

Tworzy poczucie zagrożenia w pozornie pogodnej fabule obrazu. Potężny koń zamarł na skraju skały, Atena spogląda ze strachem, ale bogini Aditi ze swym rozpostartym skrzydłem chroni ich przed krzywdą.