Topole – Fedor Wasiljew

Topole   Fedor Wasiljew

Obraz został namalowany przez Fiodora Wasilijewa na Ukrainie w majątku hrabiego S. G. Stroganowa „Khoten” na krótko przed śmiercią. Kompozycję rozwiązano w sposób typowy dla artysty, z aleją ukośnie głęboką, prawie obowiązkową dla Wasiliwa, którego szczelina jest umocowana na środku obrazu przez mały biały budynek.

Tragiczne przeczucie wczesnej śmierci zostało wyrażone szczególnie mocno w tym krajobrazie. Kontrasty światła i cienia, przemiana płaszczyzn poziomych, ciężkie chmury burzliwego nieba o równej mocy odzwierciedlają zarówno motyw betonowego krajobrazu, jak i wewnętrzne odczucia artysty.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)