Portret I. B. Kurakina – Fedor Rokotov

Portret I. B. Kurakina   Fedor Rokotov

“Portret A. A. Kurakiny” i “Portret I. B. Kurakina” – zostały odebrane w kolekcji ze słynnej kolekcji książąt Kurakin. “Portret I. B. Kurakina” działał jako dzieło nieznanego autora i znajdował się w magazynie galerii. Płótno zostało poważnie zdeformowane, przebite, obraz był zanieczyszczony, a warstwa farby rozsypała się w miejscach. Odrestaurowany przez A. I. Sadikovę w 1978 roku.

Artystyczny obraz, pełen głębokiego liryzmu, o szczególnej zadumie, łączy się z prawdziwym przeniesieniem charakterystycznych cech młodego księcia Ivana Kurakina, dalekim od ideału piękna. Jego twarz na portrecie jest pełna żywego oddechu życia, specjalnego ruchu, pośpiechu; lekki uśmiech, oświecone spojrzenie przekazuje zmienność nastrojów, niedbałość młodzieży, wiarę w spełnienie nadziei, w przyszłości…