Lucretia Samobójstwo – Albrecht Durer

Lucretia Samobójstwo   Albrecht Durer

Oprócz wątków religijnych i historycznych, Dürer stworzył w tym okresie całą galerię żywych, pamiętnych obrazów swoich współczesnych. Pisze swojego nauczyciela Volgemuta – słabego starca z haczykowatym nosem i twarzą pokrytą pergaminową skórą, potężnego i dumnego cesarza Maksymiliana, młodego intelektualisty tamtego czasu Bernharda von Restena; po mistrzowsku opisuje postać Goltschuera.

Z dłuta wyłaniają się portrety humanistycznych uczonych Willibalda Pirkheimera, Philipa Melanchthona i Erazma z Rotterdamu, wyryte na miedzi. Godne uwagi są niezwykłe rysunki tych lat: wzruszający portret dziewczyny, nasycony głębokim poczuciem wizerunku rodziny artysty – brata Andrzeja i matki.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)