Śmierć Maryi – Michelangelo Merisi da Caravaggio

Śmierć Maryi   Michelangelo Merisi da Caravaggio

Obraz „Śmierć Maryi” – jedno z ostatnich dzieł artysty. Najwyraźniej pod wpływem malarstwa kościelnego w Rzymie Caravaggio odwołuje się do złożonej, wielopostaciowej kompozycji. Obraz, z jego okrutną bezpośredniością, stał się dosłowną reprodukcją życia.

Jest to prawdopodobnie jedno z najbardziej tragicznych dzieł w kolekcji Luwru.

Cielesna rzeczywistość śmierci, podkreślona ostrym światłem płynącym z głębi obrazu, zaszokowała wszystkich. Klasztor Karmelitów, w kolejności, w której wykonano ten obraz, odmówił zdjęcia przed zakończeniem dzieła. Za radą Rubensa płótno to uzupełniło kolekcję księcia Mantuan, przez długi czas stając się przedmiotem imitacji dla innych artystów.

Następnie obraz przyszedł do Karola I Anglii, później, podczas rewolucji, został kupiony przez pewnego bankiera, a po jego bankructwie został nabyty przez Ludwika 14 i tym samym trafił do Luwru.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)