Biczowanie Chrystusa – Michelangelo Merisi da Caravaggio

Biczowanie Chrystusa   Michelangelo Merisi da Caravaggio

“Biczowanie Chrystusa” to obraz włoskiego malarza baroku Michelangelo Merisi da Caravaggia, który znajduje się obecnie w Muzeum Narodowym w Neapolu.

Uważa się, że został napisany w 1607 roku, a następnie prawdopodobnie został przerobiony przez artystę w 1610 roku. Nie należy go mylić z “Chrystusem w kolumnie”, napisanym przez tego samego artystę w 1607 roku.