The Penitent Magdalen – Michelangelo Merisi da Caravaggio

The Penitent Magdalen   Michelangelo Merisi da Caravaggio

W Caravaggio jest wiele prac z wizerunkami poszczególnych świętych. Najczęściej jest to św. Franciszek, św.

Hieronim i św. Jan Chrzciciel.

Św. Franciszek jest tradycyjnie przedstawiany w formie modlącego się ascety, ale na obrazie Caravaggia “Ekstaza św. Franciszka” jest pokazany w czasie ran Pana na jego ciele. Jerome Caravaggio to stary człowiek piszący książkę, a Jan Chrzciciel jest pięknym, półnagim młodzieńcem w scenerii pustyni.

Napisał Caravaggia i wizerunki świętych kobiet – na przykład “Żałując Magdalen”.