Sword Dance – Heinrich Semiradsky

„Taniec wśród mieczy” to obraz rosyjskiego artysty Semiradsky'ego, zaskakujący, ponieważ nie ma w nim nic z intonowania ojczyzny, która jest znana rosyjskim artystom. Zwykle uważano,

Sinner – Heinrich Ippolitovich Semiradsky

Drugi ważny obraz „Chrystusa i grzesznika” Semiradsky'ego przyniósł artystce spektakularny sukces i europejską sławę. Wyraźnie pokazuje główne cechy jego sztuki: kompozycja jako całość jest bardzo

Talizman – Heinrich Ippolitovich Semiradsky

Heinrich Semiradsky namalował swoje najsłynniejsze obrazy we Włoszech. Fantastyczne piękno przedmieść Rzymu zachwyciło artystę, sprawiło, że pracował jako fantazja, która zmieniła wszystko w żywe obrazy

Pogrzeb szlacheckiej Rusi – Heinrich Semiradsky

Semiradsky przedstawia na obrazie kulminację tradycyjnego rosyjskiego obrzędu pogrzebowego. Co najwyżej widać mężczyznę stojącego. Podpalił już pochodnię i ma zamiar przenieść ten ogień bezpośrednio pod