Portret D. Didro – Dmitry Levitsky

Portret D. Didro   Dmitry Levitsky

W tych samych latach, kiedy D. G. Levitsky, w apogeum swojego twórczego rozwoju, pracował nad obrazami Smoleńska, są pierwszymi, którzy przeżyli mistrza w gatunku portretu kameralnego. Najwcześniejszym z nich jest portret Denisa Diderota, napisany w latach 1773-1774 podczas wizyty słynnego francuskiego filozofa w Rosji na zaproszenie Katarzyny II. Portret został oczywiście namalowany w domu księcia S. N. Naryshkina w Petersburgu, gdzie honorowy gość mieszkał podczas całej swojej wizyty w północnej stolicy.

Przypuszczam, że książę Naryszkin przedstawił Lewitskiego Diderotowi. Obecnie portret znajduje się w muzeum Genewy w Szwajcarii. Lewicki nie schlebiał znamienitemu encyklopedystowi, dostrzegając wady jego wyglądu.

Diderot jest przedstawiony w domu – w szlafroku i bez peruki. Twarz z bliska i blisko widza. Pastozowe uderzenia uformowały wysokie czoło myśliciela, jego żywe oczy, duży nos i wystający podbródek.

Wydaje się, że portretowana osoba koncentruje się na jakiejś intensywnej myśli i jest oddzielona od otoczenia. Nie wiemy, jakie rozmowy podczas sesji przeprowadził artysta i jego model. Nie wiadomo, czy Lewicki był na tyle francuski, by zrozumieć swojego zagranicznego rozmówcę.

Czy rosyjski mistrz przeczytał dzieła Diderota w oryginale lub w tłumaczeniu rosyjskim? Tak czy inaczej, oczywiście

Sam Diderot sceptycznie podchodził do swoich obrazów i czasami kpił z nich ostro. Teoretyk sztuki rozumiał złożoność tworzenia portretu, adekwatny obraz osoby. „W ciągu dnia”, napisał Diderot, „miałem sto różnych fizjonomii. Mam twarz, która oszukuje artystę”. Fakt, że Diderot zachował portret w swoim życiu i pozostawił go rodzinie, świadczy o jego aprobacie dla pracy Lewitskiego.

Tej oceny nie można zignorować, ponieważ Didro był wybitnym ekspertem i teoretykiem sztuki, jednym z założycieli nowej estetyki. Interes znajomości z Lewitskim z francuskim Oświecicielem jest interesujący, ponieważ po raz kolejny wskazuje krąg ludzi, w których artysta się obracał i co było dla niego interesujące.

Diderot Denis, francuski pisarz, filozof i oświecający. Syn rzemieślnika. W 1732 r. Otrzymał tytuł magistra sztuki. Wczesne pisma filozoficzne – „Myśli filozoficzne”, 1746, zostały spalone decyzją francuskiego parlamentu.

Jedno z pierwszych opublikowanych przez niego dzieł filozoficznych „List o niewidomych dla budowania widzących” kosztowało go uwięzienie. Pisarz został oskarżony o głoszenie materializmu i ateizmu. Ale trudności zaczęły się jeszcze wcześniej, wraz z konfliktem w rodzinie, w wyniku którego Diderot został zmuszony do opuszczenia domu: jego ojciec, rzemieślnik, znany producent noży w mieście, nie mógł wybaczyć synowi, który zdradzał tak piękny zawód i dążył do nauki, wciąż tak pusta i niepotrzebna jak filozofia.

Po zwolnieniu z więzienia Diderot został redaktorem i organizatorem Encyklopedii lub Objaśniającego Słownika Nauk, Sztuki i Rzemiosła. . Wraz z innymi oświeceniami udało mu się uczynić Encyklopedię nie tylko systemem wiedzy naukowej tamtej epoki, ale także potężną bronią w walce przeciwko porządkowi feudalnemu i ideologii religijnej.

Pomimo prześladowań reakcji Diderot uzupełnił wydanie Encyklopedii do końca. W latach 1773-74 Diderot przybył do Rosji na zaproszenie Katarzyny II. Próbował wpłynąć na politykę Katarzyny II, przekonać ją do uwolnienia chłopów i przeprowadzenia liberalnych reform. Diderot spędził sześć miesięcy w Petersburgu – od października 1773 do marca 1774 roku. Został wybrany zagranicznym członkiem honorowym St.

Petersburg Academy of Sciences i honorowym członkiem Academy of Arts. Katarzyna II kupiła osobistą bibliotekę Diderota w 1765 r., Podczas gdy ona mianowała go bibliotekarzem i zapłaciła wynagrodzenie z 50-letnim wyprzedzeniem. Zaproponowała mu nawet przeniesienie wydania Encyklopedii do Petersburga. Ale cesarzowa nie przyjęła rady ani planów Diderota.

Napisała po odejściu filozofa, że ​​zgodnie z jego radą będzie musiała zmienić wszystko w swoim stanie.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)