Portret hrabiny P. A. Vorontsova jako dziecko – Fiodor Rokotow

Portret hrabiny P. A. Vorontsova jako dziecko   Fiodor Rokotow

W twórczości Rokotova szczególne miejsce zajmuje cała galeria portretów rodziny Woroncowa, która jest blisko niego od trzech pokoleń. Praskovya Artemyevna Vorontsova jest hrabiną, najmłodszą córką hrabiego A. I. Woroncowa i Praskovi Fyodorovna, z domu Kvashnina-Samarina.

Ukończyła Instytut Smolny z kodem Katarzyny II. W 1813 r. Wyszła za mąż za szlachcica z Tambowa, właściciela ziemskiego A. U. Timofiejewa, syna zamożnego poborcy podatkowego.