Portret hrabiego A. A. Perowskiego – Karl Bryullov

Portret hrabiego A. A. Perowskiego   Karl Bryullov

Perovsky, lepiej znany pod pseudonimem Pogorelsky – pisarz z Puszkina, syn gr. Alexei Kirillovich Razumovsky i Marya Mikhailovna Sobolevskaya. Otrzymawszy doskonałą edukację domową, w 1805 r. Wstąpił na Uniwersytet Moskiewski; w 1807 r. awansował na doktora i nauki słowne, za które musiał przeczytać 3 wykłady próbne, w języku rosyjskim, niemieckim i francuskim.

W 1813 r. Brał udział w bitwach w Dreźnie i Kulm, następnie został mianowany starszym adiutantem księcia NG Repnina, gubernatora generalnego królestwa saskiego, i mieszkał w Dreźnie przez około dwa lata. Był przyjacielem Delviga i innych kumpli Puszkina. W ostatnich latach życia pilnie kształcił swojego bratanka, przyszłego poetę, hrabiego Aleksieja Tołstoja.

Znany pod pseudonimem A. Pogorelsky, jako autor bajki dla dzieci: „Czarny kurczak lub mieszkańcy podziemi”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)