Płacz – Ivan Martos

Płacz   Ivan Martos

Nagrobki Martosa, ze względu na szczerość uczuć, które w nie zainwestowano, były bardzo proste i przejrzyste. Ruch odszedł od nich, stając się powściągliwy, w sylwetkach posągów zaczęły zerkać kontury starożytnych postaci. W tych pracach ujawniły się najważniejsze zasady i techniki twórcze rosyjskiego klasycyzmu w rzeźbie.

Ebb z 1912 r. Z nagrobka A. F. Turchaninova, znajdujący się na nekropoli klasztoru Aleksandra Newskiego. Alexey Fedorovich Turchaninov, 1704-1758, przemysłowiec. Pochodził od chłopów pańszczyźnianych, absolwenta solnego rolnika Turchaninowa, a następnie męża i spadkobiercy jego córki.

Właściciel roślin Sysertskih, przyczynił się do rozwoju metalurgii i górnictwa. Post w 1925 z Akademii Sztuk Pięknych.