Portret cesarzowej Marii Fiodorowej w perłowym kapeluszu – Ivan Kramskoy

Portret cesarzowej Marii Fiodorowej w perłowym kapeluszu   Ivan Kramskoy

Rosyjski malarz i rysownik Ivan Nikolayevich Kramskoy był wszechstronnym uzdolnionym. Pracował jako mistrz malarstwa gatunkowego, historycznego i portretowego, był wybitnym krytykiem sztuki.

Podczas studiów w Imperial Academy of Arts Kramskoy kierował artystami “Revolt of Fourteen”, którzy odmówili napisania pracy magisterskiej na temat nordyckiej mitologii i poprosili o samodzielne wybranie tematu. Talent portrecistki Kramskiego został wysoko oceniony przez królewskie osobistości.

W latach 80. XIX wieku otrzymał rozkaz, aby mieć portret cesarzowej Marii Fiodorowej, żony Aleksandra III. Wspaniały ceremonialny portret ukazuje wciąż dość młodą, kruchą cesarzową w perłowej sukni.

Wspaniałe klejnoty nie przyćmiewają pięknie napisanej wolicjonalnej twarzy władcy, który upadł na dwa lata szczęścia małżeńskiego i straszliwych wstrząsów związanych ze śmiercią dzieci i wnuków w czasie rewolucji.