Aleksander Newski uderza Jarla Birgera – Nikołaja Roericha

Aleksander Newski uderza Jarla Birgera   Nikołaja Roericha

W 1240 r. Szwedzi wkroczyli do Rosji nad Newą, a Niemcy pomaszerowali drogą lądową do Pskowa. Aleksander, książę nowogrodzki, działał szybko i zdecydowanie: nie pozwalając rycerzom szwedzkim i niemieckim się zjednoczyć, maszerował z małą świtą do dzielnicy Newy. „Bóg nie jest zdolny do władzy, ale w Prawdzie”, zachęcał swój orszak.

Bitwa odbyła się w dniu pamięci Vladimira, baptysty Rosji, 15 lipca 1240 roku. Książę Aleksander udał się do centrum obozu i walczył z Jarlem Birgerem, dowódcą Szwedów, i „umieścił pieczęć na jego twarzy ostrą włócznią”, jak mówi Życie Aleksandra Newskiego. Straciwszy wielu wojowników, wrogowie uciekli wzdłuż Newy do morza.

Za to zwycięstwo Nowogród książę Aleksander nazywał się Newski.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)