Cud sv. Hugo Grenoble w refektarzu klasztoru – Francisco de Zurbaran

Cud sv. Hugo Grenoble w refektarzu klasztoru   Francisco de Zurbaran

Cud wydarzył się podczas wizyty w refektarzu klasztoru świętych Hugo z Grenoble, kiedy uzdrowił bezwładnego chłopca, sługę klasztoru. Scena przedstawiona przez artystę wydaje się całkowicie obojętna.

Nic nie ujawnia podniecenia obecnych tu mnichów, zamrożonych w dostojnym oczekiwaniu na stole klasztornym. Dominacja białych, jasnozłotych, szarych i niebieskich kolorowych plam, przenikniętych przez jasne światło, wzmacnia wrażenie niesamowitej integralności obrazu.