Ogrodnik – Giuseppe Archimboldo

Ogrodnik   Giuseppe Archimboldo

Martwa natura “Ogrodnik” odnosi się do serii tzw. Odwracalnych obrazów, które wykorzystują zasadę anamorfozy. Zjawisko anamorfozy polega na przestawieniu elementów i wykorzystaniu praw linearnej perspektywy w celu stworzenia nowego obrazu.

Sztuka kulinarna może stać się kolejnym punktem wyjścia do tworzenia takich obrazów: dotarły do ​​nas opisy uderzających bankietów, w których potrawy były całymi kompozycjami tworzonymi przez prawdziwych artystów.