Dedykacja Apollinaire'owi – Marcowi Chagallowi

Dedykacja Apollinaire'owi   Marcowi Chagallowi

W 1910 r. Chagall przeprowadził się do Paryża. Według historyków i biografów artysty jest to najlepszy okres twórczości w jego karierze. Obraz “Dedykacja dla Apollinaire'a”, stworzony w tym czasie, jest prawdopodobnie najbardziej tajemniczą pracą mistrza.

Punktem wyjścia do stworzenia dzieła był podziw Chagalla dla twórczości Guillaume'a Apollinaire'a, którego poezja często ucieleśniała tradycje i nowoczesne idee.