Księgarnia – Wiktor Wasniecow

Księgarnia   Wiktor Wasniecow

Wasnetsow zainteresował się malarstwem gatunkowym w młodości – pamiętajcie, że poszedł do Akademii Sztuk Pięknych w 1867 r., Ratując 60 rubli za obrazy “Drozda” i “Żniwiarz” obrazy “włożone do loterii”. W Akademii malarstwo gatunkowe stało się dla niego symbolicznym punktem wyjścia – tworząc takie dzieła, opierał się na akademickich zadaniach, które wydawały mu się “martwe”.

Od 1873 do 1879 r. Vasnetsov pracował nad obrazami rodzajowymi, które przyniosły mu sławę utalentowanemu malarzowi gatunku i który został przyjęty w środę wśród Wędrowców. “,” Z mieszkania do mieszkania “, 1876,” Telegram wojskowy “, 1878,” Preferencje “, 1879. Muszę powiedzieć, że w słynnych “ludowych” obrazach Wasnetsowa uważny widz zauważy elementy malarstwa rodzajowego.