Anna Klevskaya – Hans Holbein

Anna Klevskaya   Hans Holbein

Zaawansowany charakter sztuki Holbeina ujawnia się również z wielką siłą w jego grafice książkowej.

W latach bazylejskich, zwłaszcza w latach 1516-1526, rozwinął szeroki zakres działań jako mistrz książki. Jako młody człowiek, niedługo po przybyciu do Bazylei, stworzył osiemdziesiąt rysunków piórkowych dla Pochwały głupoty Erazma z Rotterdamu.

Szczególnie interesująca jest seria obrazów Holbeina na drewnie, “Images of Death”, wyrzeźbiona przez wspaniałego rzeźbiarza Hansa Lutzelburgera. Temat typowy dla epoki – obraz śmierci w obrazie szkieletu porywającego ludzi różnych klas i wieków – był powodem, dla którego Holbein stworzył serię obrazów uderzających w ich orientację społeczną.

Seria ta składa się z małych rycin alegorycznych treści, przedstawiających ekspresyjne epizody, pełne jednoznacznej kpiny z wysokich rangą urzędników – cesarza, króla, papieża, kardynała itd.