Stary człowiek i młody człowiek wychodzi z wody. Fragment – Aleksander Iwanow

Stary człowiek i młody człowiek wychodzi z wody. Fragment   Aleksander Iwanow

Obraz jest wymyślony wyjątkowo. Każda postać, każdy obiekt ma swoje własne znaczenie filozoficzne. Oto stary człowiek i młody człowiek wychodzący z wody – to symbol młodości i starości. Postacie “drżące” po prawej są symbolem podziwu, powściągliwości, strachu Boga. Artysta stara się przekazać historię religijną jako prawdziwe wydarzenie.

Aby to zrobić, został stworzony na obraz bardziej niż szkic szkiców z życia.

Napisał także wszystkie postacie z natury. Dlatego postać, zamykając tłum, napisał na przykład od swojego przyjaciela, N. V. Gogola. Iwanow nazwał ten obraz “skruszonym grzesznikiem”, w którym odzwierciedlał trudne doświadczenia pisarza związane z religią.