Na balkonie – Peter Blake

Na balkonie   Peter Blake

Obraz “Na balkonie” napisany przez Petera Blake'a w 1957 roku. Postacie na ławce w ogrodzie pokazują widzom cztery płótna, napisane przez podobnie myślącego Blake'a. Wokół znajdują się różne komercyjne produkty odpadowe: paczki papierosów, czasopisma, papierowe opakowania, opakowania do żywności.

Prosta aranżacja obiektów nie przenosi perspektywy przestrzennej, ponieważ same obiekty są głównym elementem kompozycji. W pewnym momencie, w wyniku bezpośredniego wpływu na widza, zdjęcie to uznano za najważniejsze dzieło Blake'a. I do tej pory to przypadkowe porównanie popularnych obrazów wywołuje uczucie charakterystyczne dla kultury lat pięćdziesiątych.

To obraz pamiętnych obiektów masowej produkcji, który otworzył drogę brytyjskiej sztuce pop.