Wniebowstąpiony Chrystus – William Blake

Wniebowstąpiony Chrystus   William Blake

Milton był ulubionym poetą Blaika, co wyjaśnia fakt, że artysta wielokrotnie próbował tworzyć ilustracje do swoich prac. Jego główne dzieło w tej dziedzinie – trzy serie akwarelowe oparte na słynnym wierszu Miltona “Zaginiony raj”. Ich artysta powstał odpowiednio w 1807, 1808 i 1822 roku.

Blake zilustrował inne dzieła Miltona, w tym wiersz The Returned Paradise. Oto poniższe ilustracje tego wiersza: “Wniebowstąpiony Chrystus” i “Chrystus odrzuca święto szatana”. Poniżej znajduje się praca “Zagłada apostatów”.

Ponadto Blake napisał i opublikował wiersz “Milton” w formie “oświetlonej książki”.