Modlitwa – Paweł Ryzhenko

Modlitwa   Paweł Ryzhenko

Stary człowiek przedstawiony na płótnie nie próbuje pogodzić się ze swoim sumieniem. Życie jest przeżywane i wszystkie sposoby są objęte. W myślach i modlitwach starszy jest już poza ziemską egzystencją.

Ale to starzy ludzie są z Bogiem i potrafią zrozumieć i delikatnie, z miłością, przynieść cierpiącą i obciążoną duszę pokucie i poprawie.