Czerwony dach – Meindert Hobbema

Czerwony dach   Meindert Hobbema

Kreatywność Meindert Hobbema ukończył tradycję holenderskiego malarstwa pejzażowego. Uważa się, że studiował u J. van Ruisdaela w Amsterdamie. Okres największej aktywności twórczej artysty przypada na lata sześćdziesiąte.

W 1669 roku Hobbema zatrudnił się jako urzędnik akcyzowy w obyczajach miejskich i poświęcił znacznie mniej czasu na malowanie.

Subtelna obserwacja mistrza przekształciła jego krajobrazy w prawdziwe podziwianie natury. Na płótnach artysty jest zawsze jasny lub słoneczny dzień, obrazy są pełne lirycznej kontemplacji. Hobbema organicznie wchodziła w skład krajobrazów i obiektów, takich jak na przykład młyn z czerwonym dachem położony na malowniczym brzegu rzeki.

To jeden z ulubionych motywów na obrazach artysty.

Inne znane dzieła: “Aleja w Middelharnis”. 1689. Galeria Narodowa, Londyn; “Wioska i młyn”. National Gallery, London; “Droga do lasu”.

1665. Kunsthaus, Zurych.